Δήλωση απορρήτου

Συλλογή και χρήση πληροφοριών


Ο εταιρεία Γολεμάτη ΙΚΕ περιλαμβάνει όλα ή οποιαδήποτε από τα ακόλουθα νομικά πρόσωπα ή/και εμπορικά σήματα των συνεργαζομένων εταιρειών μας.


Φέρουμε ευθύνη για την επεξεργασία όλων των προσωπικών στοιχείων που δίνετε στον παρόντα ιστότοπο και ειδοποιούμαστε, όπου απαιτείται σε κάθε χώρα, με βάση τη σχετική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων της εκάστοτε χώρας.


Αναλαμβάνουμε πολύ σοβαρά τις ευθύνες μας που αφορούν την προστασία προσωπικών δεδομένων. Η παρούσα πολιτική εξηγεί πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά στοιχεία που ενδέχεται να αποκτήσουμε σχετικά με εσάς.


Η ιστοσελίδα μας είναι αποκλειστικά σελίδα παρουσίασης, δε θα ζητηθεί ποτέ εγγραφή ή σύνδεση και τα μόνα προσωπικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν είναι το Ονοματεπώνυμο ή το Όνομα εταιρείας καθώς και η ηλ. διεύθυνση (address) του mail σας.


Τα στοιχεία παραμένουν ασφαλή και δε παρέχονται προς εκμετάλευση ουδέποτε, χωρίς την άδειά σας βάσει του Ν.2472/1997

Πολιτική Απορρήτου

ΑΡΧΙΚΗ